Đường dây nóng cứu hộ, cứu nạn: 02437.333.664 - 02437.349.821 - 069.696.348 - Fax:02437.333.845

Thống kê truy cập Online: 376 Tổng số truy cập: 5,135,703

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 >

Giới thiệu công nghệ đập ngăn bùn đá của Nhật Bản

Giới thiệu công nghệ đập ngăn bùn đá của Nhật Bản

Nguồn: Video được cung cấp bởi Văn phòng Sabo lide Sankei, Văn phòng vùng Hokuriku, Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông và Du lịch

EN: Original video provided by Iide Sankei Sabo Office, Hokuriku Regional Bureau, Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism of Japan