Đường dây nóng cứu hộ, cứu nạn: 02437.333.664 - 02437.349.821 - 069.696.348 - Fax:02437.333.845

Thống kê truy cập Online: 774 Tổng số truy cập: 4,422,751

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 >

Dấu ấn 70 năm ngành thủy lợi trong phòng chống thiên tai

Bác Hồ từng nói “Việt Nam ta có 2 tiếng Tổ quốc, Tổ quốc là Đất nước, có đất và có nước thì mới thành Tổ quốc. Có đất lại có nước thì dân giầu nước mạnh. Nước có thể làm lợi nhưng cũng có thể làm hại, nhiều nước quá thì úng lụt, ít nước quá thì hạn hán. Nhiệm vụ của chúng ta là làm cho đất với nước điều hòa với nhau để nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng chủ nghĩa xã hội”. Phòng chống thiên tai là một trong những nhiệm vụ trọng tâm ngành thủy lợi đã thực hiện suốt 70 năm qua.

Nguồn từ Báo điện tử VTC News và Kênh Truyền hình VTC14