Đường dây nóng cứu hộ, cứu nạn: 02437.333.664 - 02437.349.821 - 069.696.348 - Fax:02437.333.845

Thống kê truy cập Online: 461 Tổng số truy cập: 3,125,030

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >

Thông tư 05/2016/TT-BKHĐT - Hướng dẫn lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai vào kế hoạch phát triển ngành kinh tế-xã hội

Loại văn bản : Thông tư
Thời gian ban hành : 06/06/2016
Thời gian hiệu lực : 20/07/2016
Số ký hiệu : 05/2016/TT-BKHĐT
Ghi chú : Ngày 06/06/2016, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 05/2016/TT-BKHĐT hướng dẫn lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, kinh tế - xã hội; có hiệu lực ngày 20/07/2016. Quy trình lồng ghép được Thông tư này hướng dẫn như sau: Trước tiên, cần rà soát, đánh giá việc thực hiện nội dung phòng, chống thiên tai trong thực hiện quy hoạch, kế hoạch của giai đoạn trước; Phân tích tình trạng và khả năng chống chịu thiên tai của các đối tượng dễ bị tổn thương trong tương lai về kinh tế, xã hội và môi trường (Sự khác nhau về tình trạng dễ bị tổn thương theo giới tính, thu nhập, độ tuổi, trình độ nhận thức…; Các nhóm dễ bị tổn thương; Các nhóm cư trú tại khu vực dễ bị tổn thương do thiên tai); Xác định các nguyên nhân dẫn đến thiệt hại của từng lĩnh vực; Xác định các giải pháp phòng, chống thiên tai theo thứ tự ưu tiên phù hợp với các loại hình thiên tai thường xuyên xảy ra; và cuối cùng là giám sát, đánh giá việc thực hiện lồng ghép. Trong