Đường dây nóng cứu hộ, cứu nạn: 02437.333.664 - 02437.349.821 - 069.696.348 - Fax:02437.333.845

Thống kê truy cập Online: 1000 Tổng số truy cập: 3,148,257

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 >

LUẬT PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI

Loại văn bản : Luật – Pháp lệnh
Thời gian ban hành : 19/06/2013
Thời gian hiệu lực : 01/05/2014
Số ký hiệu : 33/2013/QH13
Ghi chú :