Đường dây nóng cứu hộ, cứu nạn: 0437.333.664 - 0437.349.821 - 069.696.348 - Fax:0437.333.845

Thông báo số 510/TWPCTT-VP ngày 8/11/2017 tin về vùng áp thấp gần biển Đông

Tải vềXem trước
Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo TWPCTT