Đường dây nóng cứu hộ, cứu nạn: 0437.333.664 - 0437.349.821 - 069.696.348 - Fax:0437.333.845

Thông báo số 435/TWPCTT-VP ngày 12/10/2017 về đảm bảo an toàn hạ du khi xả lũ Tuyên Quang

Tải vềXem trước
Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo TWPCTT