Đường dây nóng cứu hộ, cứu nạn: 0437.333.664 - 0437.349.821 - 069.696.348 - Fax:0437.333.845

Thông báo số 27/TB-TWPCT v/v điều chỉnh thời gian và địa điểm tổ chức Hội nghị Tổng kết PCTT 2016, triển khai nhiệm vụ 2017

Văn phòng thường trực BCĐ TW về PCTT