Đường dây nóng cứu hộ, cứu nạn: 02437.333.664 - 02437.349.821 - 069.696.348 - Fax:02437.333.845

Thông báo số 159/TB-TWPCTT ngày 04/5/2017 kết luận của Ủy viên thường trực Ban Chỉ đạo TWPCTT Trần Quang Hoài tại cuộc Họp triển khai thực hiện một số nội dung phục vụ chỉ đạo vận hành hồ chứa

Tải vềXem trước
Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo TWPCTT