Đường dây nóng cứu hộ, cứu nạn: 02437.333.664 - 02437.349.821 - 069.696.348 - Fax:02437.333.845

Thông báo số 11/TWPCTT-VP ngày 08/01/2018 về ứng phó với gió mạnh trên biển

Tải vềXem trước
Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo TWPCTT