Đường dây nóng cứu hộ, cứu nạn: 02437.333.664 - 02437.349.821 - 069.696.348 - Fax:02437.333.845

Thống kê truy cập Online: 970 Tổng số truy cập: 4,476,223

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 >

Thông báo nội dung ôn tập thi tuyển viên chức đợt 1, năm 2019

Tải về

Thực hiện Kế hoạch tuyển dụng viên chức ban hành theo Quyết định số 87/QĐ-PCTT ngày 28/2/2019 của Tổng cục Phòng chống thiên tai. Hội đồng thi tuyển thông báo một số nội dung ôn tập thi tuyển viên chức, đợt 1, năm 2019. Chi tiết xem tại file đính kèm.

Tài liệu tham khảo vui lòng truy cập tại đường link sau: https://drive.google.com/drive/folders/1qua7sjlVNsT7ersK2D-ELfXrkt9MbFUR

Văn phòng TT BCĐ TW về PCTT