Đường dây nóng cứu hộ, cứu nạn: 02437.333.664 - 02437.349.821 - 069.696.348 - Fax:02437.333.845

Thống kê truy cập Online: 792 Tổng số truy cập: 3,431,715

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 >

Tài liệu phục vụ Hội nghị tổng kết công tác PCTT&TKCN năm 2018

Tải về

Để chuẩn bị cho Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018, triển khai nhiệm vụ thời gian tới, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai kính gửi danh mục tài liệu và nội dung báo cáo cập nhật, cụ thể:

1. Báo cáo của Ban Chỉ đạo TWPCTT.

2. Báo cáo của UBQG ƯPSCTT&Tìm kiếm cứu nạn.

3. Báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

4. Báo cáo của Bộ Giao thông vận tải.

5. Báo cáo của Bộ Thông tin Truyền thông.

6. Báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

7. Báo cáo của Tổng cục Thủy sản - Bộ NNPTNT.

8. Báo cáo của Bộ Công thương.

9. Báo cáo của Bộ Xây dựng.

10. Báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

11. Báo cáo của Bộ Tài chính.

12. Báo cáo của tỉnh Hòa Bình.

13. Báo cáo của TP Hà Nội.

14. Báo cáo của tỉnh Thanh Hóa.

15. Báo cáo của TP Đà Nẵng.

16. Báo cáo của tỉnh Khánh Hòa.

17. Báo cáo của TP Hồ Chí Minh.

18. Báo cáo của tỉnh An Giang.

 

Văn phòng thường trực BCĐTWPCTT