Đường dây nóng cứu hộ, cứu nạn: 0437.333.664 - 0437.349.821 - 069.696.348 - Fax:0437.333.845

Tài liệu phục vụ Hội nghị Tổng kết công tác PCTT&TKCN năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017

Tải về
Văn phòng TT Ban Chỉ đạo TWPCTT