Đường dây nóng cứu hộ, cứu nạn: 0437.333.664 - 0437.349.821 - 069.696.348 - Fax:0437.333.845

Quyết định về việc tặng thưởng Bằng khen trong công tác phòng chống thiên tai năm 2016

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai