Đường dây nóng cứu hộ, cứu nạn: 02437.333.664 - 02437.349.821 - 069.696.348 - Fax:02437.333.845

Thống kê truy cập Online: 763 Tổng số truy cập: 3,431,678

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 >

Quyết định số 142/QĐ-UBND ngày 17/3/2016 về việc quy định chi tiết một số nội dung về Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Quyết định số 142/QĐ-UBND ngày 17/3/2016 về việc quy định chi tiết một số nội dung về Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Quyết định số 142/QĐ-UBND ngày 17/3/2016 về việc quy định chi tiết một số nội dung về Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Văn phòng thường trực