Đường dây nóng cứu hộ, cứu nạn: 0437.333.664 - 0437.349.821 - 069.696.348 - Fax:0437.333.845

TIN LŨ KHẨN CẤP TRÊN CÁC SÔNG Ở THANH HÓA

1. Tình hình lũ
Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương