Đường dây nóng cứu hộ, cứu nạn: 02437.333.664 - 02437.349.821 - 069.696.348 - Fax:02437.333.845

Thống kê truy cập Online: 515 Tổng số truy cập: 1,784,785

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >

Lễ ký kết biên bản ghi nhớ giữa Tổng cục Phòng chống thiên tai và Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

Nhằm thực hiện chủ trương tăng cường hợp tác về khoa học công nghệ giữa cơ quan quản lý nhà nước và cơ quan nghiên cứu về Phòng chống thiên tai (PCTT); tăng cường quan hệ hợp tác để thực hiện hiệu quả chức năng, nhiệm vụ được giao, phát huy thế mạnh của mỗi bên để cùng nâng cao năng lực, sẵn sàng hợp tác và hội nhập vì sự phát triển lâu dài, ổn định và bền vững, góp phần giảm thiểu rủi ro và thiệt hại do thiên tai gây ra. Chiều 8/8/2018 tại Hà Nội, Tổng cục Phòng chống thiên tai và Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác.

Tham dự lễ ký kết về phía Tổng cục Phòng chống thiên tai có ông Trần Quang Hoài Tổng cục trưởng, ông Nguyễn Trường Sơn Phó tổng cục trưởng cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Tổng cục. Về phía Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam có ông Nguyễn Vũ Việt, Giám đốc Viện, cùng đại diện lãnh đạo một các đơn vị trực thuộc Viện.

Nội dung hợp tác: Hợp tác trong nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ; Hợp tác trong đào tạo nguồn nhân lực; hợp tác chiến lược.

Hợp tác trong nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, đối với Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam: Chủ động đề xuất đặt hàng các đề tài nghiên cứu, nhiệm vụ khoa học công nghệ (KHCN) và các dự án tiềm năng trong lĩnh vực phòng, chống, ứng phó và giảm nhẹ rủi ro thiên tai; Giới thiệu các đơn vị, tổ chức KHCN, các nhóm nghiên cứu khoa học của Viện tham gia thực hiện, hỗ trợ thực hiện các chương trình, đề tài KHCN và dự án sản xuất do Tổng cục PCTT chủ trì; Tư vấn, hỗ trợ và phối hợp với Tổng cục PCTT tham gia nghiên cứu và chuyển giao công nghệ phục vụ công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai;

Thành lập các nhóm chuyên gia nghiên cứu, tham mưu Tổng cục PCTT triển khai các nhiệm vụ chuyên môn để xử lý khẩn cấp các tình huống thiên tai bất thường, cực đoan; Cử cán bộ có chuyên môn sâu tham gia các Đoàn công tác do Tổng cục chủ trì tổ chức đi khảo sát, kiểm tra công tác phòng chống thiên tai ở địa phương; ưu tiên hợp tác trong các lĩnh vực hoạt động sau:

Nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ tiên tiến, khoa học công nghệ 4.0 (công nghệ không gian, dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo) trong dự báo diễn biến xói lở, bồi lắng bờ sông, cửa sông, bờ biển; dự báo, cảnh báo ngậm lụt do bão mạnh, siêu bão, sóng thần, vỡ đập ở thượng nguồn; dự báo cảnh báo lũ quét, sạt lở đất và các đề xuất các giải pháp giảm thiểu rủi ro, thiệt hại.

Nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao công nghệ về kết cấu, vật liệu mới, thân thiện môi trường trong xây dựng công trình bảo vệ bờ sông, bờ biển; công trình phòng, chống lũ bùn đá, sạt lở đất.

Nghiên cứu chuyển giao công nghệ nhằm khôi phục, bảo vệ rừng ngập mặn ven biển và hệ sinh thái ven bờ sông, bờ biển.

Đối với Tổng cục Phòng chống thiên tai: Tạo điều kiện thuận lợi và xem xét đặt hàng các nhiệm vụ KHCN và dự án sản xuất liên quan đến lĩnh vực PCTT mà Viện có thế mạnh chuyên môn; Hỗ trợ phát triển các đề tài nghiên cứu, các dự án do Viện KHTLVN giới thiệu, đề xuất liên quan đến lĩnh vực PCTT; Xem xét đặt hàng cho Viện KHTLVN tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học công nghệ về phòng chống và giảm nhẹ rủi ro thiên tai.

Hợp tác trong đào tạo nguồn nhân lực: Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, chủ động triển khai đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ở các trình độ tiến sĩ, thạc sĩ liên kết với nước ngoài hoặc phối hợp tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên sâu, nâng cao trình độ cho cán bộ Trung ương và địa phương về PCTT theo đặt hàng của Tổng cục PCTT; Phối hợp với Tổng cục PCTT trong việc tổ chức tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Tổng cục PCTT theo chương trình, kế hoạch đào tạo hai bên đã thống nhất;

Đối với Tổng cục Phòng, chống thiên tai: Tư vấn và góp ý cho Viện Khoa học Thủy lợi những yêu cầu thực tế đối với tăng cường nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ chuyên gia trong PCTT do Viện Khoa học Thủy lợi đang triển khai bồi dưỡng, đào tạo để xem xét điều chỉnh phù hợp, bổ sung vào chương trình đào tạo và định hướng phát triển nguồn nhân lực; Cử cán bộ có kinh nghiệm quản lý, chuyên môn sâu tham gia công tác đào tạo chuyên môn phòng chống thiên tai đối với các chương trình đào tạo, hợp tác quốc tế do Viện Khoa học Thủy lợi được giao chủ trì; Tạo điều kiện để cán bộ của Viện Khoa học Thủy lợi có cơ hội thực hành thực tế trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Tổng cục PCTT. Phối hợp đồng tổ chức các lớp tập huấn/đào tạo ngắn hạn về phòng chống, giảm nhẹ thiên tai tại các cơ sở đào tạo của Viện KHTLVN từ các nguồn kinh phí của Hai bên.

Về hợp tác chiến lược: Hai bên thường xuyên tổ chức gặp gỡ, trao đổi ở các cấp độ quản lý để chia sẻ những yêu cầu, khả năng cần hỗ trợ và phát huy những thế mạnh của mỗi Bên trong công tác phòng, chống thiên tai; Hai bên cùng xác định là đối tác chiến lược toàn diện trong ứng dụng các tiến bộ KHCN và phát triển nguồn nhân lực phù hợp trong lĩnh vực PCTT.

Một số hình ảnh ghi lại tại lễ ký kết

Ông Trần Quang Hoài Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Vũ Việt, Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

Ông Trần Quang Hoài và ông Nguyễn Vũ Việt cùng ký biên bản ghi nhớ hợp tác giữa hai bên

 

 

Văn phòng TT BCĐ TW về PCTT