Đường dây nóng cứu hộ, cứu nạn: 02437.333.664 - 02437.349.821 - 069.696.348 - Fax:02437.333.845

Thống kê truy cập Online: 272 Tổng số truy cập: 0

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >

Khánh Hòa đã cấp phát xong 500 tấn gạo của Chính phủ

Theo lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Khánh Hòa cho biết, hiện nay các địa phương đã hoàn thành việc cấp phát 500 tấn gạo mà Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ cho tỉnh để khắc phục hậu quả cơn bão số 12.

Mức phân bổ gạo dựa trên mức độ thiệt hại của mỗi địa phương. UBND tỉnh phân bổ cho thị xã Ninh Hòa 130 tấn, Vạn Ninh 100 tấn, Khánh Vĩnh 70 tấn, TP. Nha Trang 70 tấn, Diên Khánh 60 tấn, Cam Lâm 40 tấn, Khánh Sơn 20 tấn và TP. Cam Ranh 10 tấn.

 


Trong quá trình cấp phát gạo cho người dân, lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố đã thực hiện theo dõi, giám sát đảm bảo gạo chuyển đến đúng đối tượng.

Văn phòng TT BCĐ TW PCTT