Đường dây nóng cứu hộ, cứu nạn: 02437.333.664 - 02437.349.821 - 069.696.348 - Fax:02437.333.845

Thống kê truy cập Online: 776 Tổng số truy cập: 3,431,692

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 >

Hội thảo “ Sáng kiến trường học an toàn khu vực Asean”

Trong 3 ngày từ 18-20/6/2019, tại thành phố Jakarta, Indonesia, đã diễn ra hội thảo “ Xây dựng cơ chế giám sát, báo cáo tiến độ thực hiện trường học an toàn khu vực ASEAN và Xây dựng chiến lược huy động nguồn lực bền vững cho việc thực hiệc Trường học an toàn khu vực ASEAN”.  

Mục tiêu của hội thảo là thúc đẩy sự cam kết, chia sẻ thông tin về tiến độ thực hiện trường học an toàn, qua đó xác định những khoảng trống để có thể phân tích và xây dựng chiến lược thực hiện Trường học an toàn khu vực ASEAN ở cấp quốc gia và khu vực một cách bền vững cho giai đoạn 2021- 2025.

Tham dự hội thảo có đại diện từ Bộ Giáo dục & Đào tạo; Cơ quan phòng chống thiên tai của các nước thành viên khu vực ASEAN và các Tổ chức phi chính phủ quốc tế và đại diện Ban thư ký ASEAN. Việt Nam có đại diện đến từ Tổng cục Phòng, chống thiên tai- Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn và Cục Cơ sở vật chất thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tổ Chức Plan International Việt Nam.

Hình ảnh của hội thảo

Các đại biểu tham dự hội thảo  đã thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm về thực hiện Trường học an toàn ở các nước ASEAN và thống nhất về hướng dẫn và công cụ, cách thức báo cáo tiến độ thực hiện trường học an toàn cũng như đưa ra các chiến lược để duy trì và thực hiện chiến lược Trường học an toàn thông qua sáng kiến trường học an toàn khu vực ASEAN (ASSI).

Đại diện của Việt Nam tham gia Hội thảo

Sáng kiến Trường học an toàn khu vực ASEAN (ASSI) được phê duyệt bởi Ban ASEAN về quản lý thiên tai và bắt đầu được thực hiện từ năm 2013. Sáng kiến là một diễn đàn để các nước ASEAN tăng cường sự cam kết, chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm về tiến độ thực hiện trường học an toàn trong khu vực ASEAN.

 

 

 

 

Vụ TTCĐ-TCPCTT