Đường dây nóng cứu hộ, cứu nạn: 02437.333.664 - 02437.349.821 - 069.696.348 - Fax:02437.333.845

Thống kê truy cập Online: 325 Tổng số truy cập: 0

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >

Dành thêm 67 tỷ đồng cho khắc phục hậu quả mưa lũ tại Quảng Nam

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Đinh Văn Thu đã ký quyết định chi 67 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh để hỗ trợ cho các địa phương, đơn vị thực hiện khôi phục sản xuất, khắc phục các công trình giao thông, thủy lợi, cải tạo ruộng đất sản xuất bị bồi lấp và kết cấu hạ tầng khác bị hư hỏng do đợt mưa lũ đầu tháng 11 gây ra.

 

Trong đó, cấp cho UBND các huyện, thị xã, thành phố: Duy Xuyên 8 tỷ đồng; Tam Kỳ 1,5 tỷ đồng; Tiên Phước 2,5 tỷ đồng; Nông Sơn và Hiệp Đức mỗi huyện 3,5 tỷ đồng; Núi Thành, Phú Ninh, Hội An mỗi địa phương 2 tỷ đồng; Quế Sơn, Tây Giang, Điện Bàn, Thăng Bình, Đông Giang mỗi địa phương 3 tỷ đồng; Đại Lộc, Phước Sơn, Nam Giang mỗi huyện 4 tỷ đồng; Nam Trà My và Bắc Trà My mỗi huyện 6,5 tỷ đồng. Ngoài ra, cấp cho Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Quảng Nam 2 tỷ đồng để sửa chữa, khắc phục các công trình thủy lợi bị hư hỏng.

 

Nhà cửa chìm trong biển nước 

Ngoài ra, UBND tỉnh cấp cho Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Quảng Nam 2 tỷ đồng để sửa chữa, khắc phục các công trình thủy lợi bị hư hỏng để phục vụ sản xuất vụ đông xuân sắp tới.

 

UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố cùng với nguồn ngân sách địa phương và huy động các nguồn khác để khắc phục thiệt hại do mưa lũ, khôi phục sản xuất, sớm ổn định đời sống của nhân dân. Thực hiện quyết toán kinh phí theo đúng quy định, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện khắc phục hậu quả thiên tai và sử dụng kinh phí được tạm ứng cho Sở Tài chính, Sở NN&PTNT, Văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

 

Trước đó, UBND tỉnh Quảng Nam cũng đã cấp cho các địa phương 23,3 tỷ đồng để giúp người dân khắc phục thiệt hại mưa lũ…

 

Văn phòng TT BCĐ TW PCTT