Đường dây nóng cứu hộ, cứu nạn: 02437.333.664 - 02437.349.821 - 069.696.348 - Fax:02437.333.845

Thống kê truy cập Online: 1667 Tổng số truy cập: 3,146,513

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 >

Công văn số 541/TWPCTT-VP về việc tham gia cuộc thi phim tài liệu, phóng sự ngắn về phòng chống thiên tai

Tải về

Nhằm nâng cao nhận thức và thúc đẩy cộng đồng, chính quyền địa phương và các bên tham gia tích cực hơn trong công tác phòng, chống thiên tai, đặc biệt là các dạng thiên tai cực đoan, tư liệu hóa toàn bộ kinh nghiệm về ứng phó với thiên tai cực đoan ở Việt Nam và sử dụng các thông tin tư liệu này trong công tác truyền thông về Phòng chống thiên tai tại Việt Nam, Tổng cục Phòng chống thiên tai phối hợp với Chương trình phát triển Liên hiệp quốc (UNDP) tổ chức cuộc thi phim, phóng sự ngắn “Những sự kiện thiên tai cực đoan tại Việt Nam: Bài học quá khứ và hành động tương lai” (Kế hoạch và Thể lệ cuộc thi gửi kèm theo).

Văn phòng thường trực BCĐ TW PCTT