Đường dây nóng cứu hộ, cứu nạn: 0437.333.664 - 0437.349.821 - 069.696.348 - Fax:0437.333.845

Công văn số 507/TWPCTT-VP của VP BCĐ TW PCTT gửi các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị ứng phó với tình hình mưa lớn

Tải vềXem trước
VP BCĐ TWPCTT