Đường dây nóng cứu hộ, cứu nạn: 0437.333.664 - 0437.349.821 - 069.696.348 - Fax:0437.333.845

Công tác trực ban phòng, chống thiên tai tuần 01 tháng 03 năm 2017

VPTT BCĐ TWPCTT