Đường dây nóng cứu hộ, cứu nạn: 0437.333.664 - 0437.349.821 - 069.696.348 - Fax:0437.333.845

Công điện 02/CĐ-TW hồi 10h00 ngày 17/4/2017 về chủ động đối phó với áp thấp nhiệt đới

Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo TW về PCTT