Đường dây nóng cứu hộ, cứu nạn: 0437.333.664 - 0437.349.821 - 069.696.348 - Fax:0437.333.845

Báo cáo nhanh công tác trực ban Phòng chống thiên tai ngày 8/5/2015

VPTTBCĐ Trung ương về Phòng chống thiên tai