Đường dây nóng cứu hộ, cứu nạn: 02437.333.664 - 02437.349.821 - 069.696.348 - Fax:02437.333.845

Báo cáo công tác PCTT tuần từ ngày 04 đến 10 tháng 9 năm 2017

Tải về
Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo TWPCTT