Đường dây nóng cứu hộ, cứu nạn: 0437.333.664 - 0437.349.821 - 069.696.348 - Fax:0437.333.845

Báo cáo công tác PCTT tuần 04 tháng 3 năm 2017 (từ 18/3 đến 24/3/2017)

Tải về