Đường dây nóng cứu hộ, cứu nạn: 02437.333.664 - 02437.349.821 - 069.696.348 - Fax:02437.333.845

Báo cáo công tác PCTT tuần 02 tháng 7 năm 2017

Tải về
Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo TW về PCTT