Đường dây nóng cứu hộ, cứu nạn: 0437.333.664 - 0437.349.821 - 069.696.348 - Fax:0437.333.845

Báo cáo 74/BC-TWPCTT ngày 21/7/2017 v/v chỉ đạo điều hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng

Tải vềXem trước
Văn phòng thường trực BCĐ TW về PCTT
Tắt Telex Vni