Đường dây nóng cứu hộ, cứu nạn: 02437.333.664 - 02437.349.821 - 069.696.348 - Fax:02437.333.845
TT
1
quy định xử phạt vi phạt hành chính đối với hành vi khai thác đất, đá, cát, sỏi, khoáng sản trong phạm vi bảo vệ đê điều?
2
quy định xử phạt vi phạt hành chính đối với hành vi gây nổ làm nguy hại đến thân đê?

Gửi câu hỏi