Đường dây nóng cứu hộ, cứu nạn: 02437.333.664 - 02437.349.821 - 069.696.348 - Fax:02437.333.845

Yên Bái - CÔNG ĐIỆN SỐ 03 NGÀY 30/7/2015

về việc đối phó với đợt mưa từ ngày 30/7 đến 04/8/2015
Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Yên Bái