Thống kê truy cập Online: 201 Tổng số truy cập: 1,462,368

< 123456789 >

Yên Bái - CÔNG ĐIỆN SỐ 03 NGÀY 30/7/2015

về việc đối phó với đợt mưa từ ngày 30/7 đến 04/8/2015
Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Yên Bái