Đường dây nóng cứu hộ, cứu nạn: 02437.333.664 - 02437.349.821 - 069.696.348 - Fax:02437.333.845

Thống kê truy cập Online: 1258 Tổng số truy cập: 4,248,537

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 >

Trà Vinh - BÁO CÁO CÔNG TÁC PCTT 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2015

Công tác PCTT 06 tháng đầu năm và kế hoạch triển khai nhiệm vụ từ nay đến năm 2015