Thống kê truy cập Online: 231 Tổng số truy cập: 1,462,402

< 123456789 >
Tên cá nhân/đơn vị: VĂN PHÒNG THƯỜNG TRỰC BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG VỀ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI
Địa chỉ: Nhà A4, số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 043 7335701
Fax: 043 7335701
Email: vptt@ccdpc.gov.vn
Địa chỉ website: ccdpc.gov.vn
Để xem được danh bạ, Quý vị vui lòng thực hiện chức năng Đăng nhập