Đường dây nóng cứu hộ, cứu nạn: 02437.333.664 - 02437.349.821 - 069.696.348 - Fax:02437.333.845
Tên cá nhân/đơn vị: VĂN PHÒNG THƯỜNG TRỰC BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG VỀ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI
Địa chỉ: Nhà A4, số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 043 7335701
Fax: 043 7335701
Email: vptt@ccdpc.gov.vn
Địa chỉ website: ccdpc.gov.vn
Để xem được danh bạ, Quý vị vui lòng thực hiện chức năng Đăng nhập