Đường dây nóng cứu hộ, cứu nạn: 02437.333.664 - 02437.349.821 - 069.696.348 - Fax:02437.333.845

Thống kê truy cập Online: 1614 Tổng số truy cập: 3,392,487

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 >

Tài liệu truyền thông Kỷ niệm 72 năm Ngày truyền thống phòng, chống thiên tai 22/5/1946 - 22/5/2018 Tải về

Tài liệu truyền thông Kỷ niệm 72 năm Ngày truyền thống phòng, chống thiên tai 22/5/1946 - 22/5/2018.

Vui lòng xem tại file đính kèm

Văn phòng TT BCĐ TW về PCTT