Đường dây nóng cứu hộ, cứu nạn: 0437.333.664 - 0437.349.821 - 069.696.348 - Fax:0437.333.845

Sổ tay giảng dạy giảm nhẹ rủi ro thiên tai dành cho giáo viên

Kiểu ấn phẩm: Sổ tay giảng dạy giảm nhẹ rủi ro thiên tai dành cho giáo viên
Tác giả/Nguồn: SEEDS Asia

Tài liệu tập huấn TOT cấp tỉnh.

Kiểu ấn phẩm: Tài liệu tập huấn TOT cấp tỉnh.
Tác giả/Nguồn: Trung tâm Phòng tránh và Giảm nhẹ thiên tai - DMC

Tài liệu kỹ thuật Quản lý rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu

Kiểu ấn phẩm: Tài liệu kỹ thuật Quản lý rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu
Tác giả/Nguồn: Trung tâm Phòng tránh và Giảm nhẹ thiên tai - DMC

Giảm nhẹ rủi ro thảm họa trong trường học và cộng đồng do trẻ em khởi xướng

Kiểu ấn phẩm: Giảm nhẹ rủi ro thảm họa trong trường học và cộng đồng do trẻ em khởi xướng
Tác giả/Nguồn: Save the children

Đánh gía tình trạng dễ bị tổn thương và khả năng

Kiểu ấn phẩm: Đánh gía tình trạng dễ bị tổn thương và khả năng
Tác giả/Nguồn: Hội chữ thập đỏ Việt Nam

Phương châm 4 tại chỗ

Kiểu ấn phẩm: Phương châm 4 tại chỗ
Tác giả/Nguồn: ADPC

Chăm sóc và nuôi dạy trẻ vùng lũ

Kiểu ấn phẩm: Chăm sóc và nuôi dạy trẻ vùng lũ
Tác giả/Nguồn: ADPC

Hướng dẫn lập kế hoạch xã an toàn hơn

Kiểu ấn phẩm: Hướng dẫn lập kế hoạch xã an toàn hơn
Tác giả/Nguồn: Văn phòng dự án Trung ương - Bộ NN và PTNT

Tài liệu tập huấn cho tập huấn viên về phòng ngừa thảm họa

Kiểu ấn phẩm: Tài liệu tập huấn cho tập huấn viên về phòng ngừa thảm họa
Tác giả/Nguồn: Tầm nhìn thế giới

Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng - Một số điển hình làm tốt

Kiểu ấn phẩm: Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng - Một số điển hình làm tốt
Tác giả/Nguồn: Dự án DIPECHO Sáng kiến mạng lưới vận động chính sách

Trang: [1]2 » Trang cuối