Đường dây nóng cứu hộ, cứu nạn: 0437.333.664 - 0437.349.821 - 069.696.348 - Fax:0437.333.845

Tài liệu "Hướng dẫn Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân chuẩn bị nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm phục vụ hoạt động phòng chống thiên tai"

Kiểu ấn phẩm: Tài liệu "Hướng dẫn Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân chuẩn bị nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm phục vụ hoạt động phòng chống thiên tai"
Tác giả/Nguồn: Ban Chỉ đạo TW về PCTT

Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng cho người khiếm thính.

Kiểu ấn phẩm: Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng cho người khiếm thính.
Tác giả/Nguồn:

Quyết định đề án nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng

Kiểu ấn phẩm: Quyết định đề án nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng
Tác giả/Nguồn: Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo TW về PCTT

Một số mô hình Quản lý Rủi ro Thiên tai dựa vào Cộng đồng của CARE, Oxfam và World Vision

Kiểu ấn phẩm: Một số mô hình Quản lý Rủi ro Thiên tai dựa vào Cộng đồng của CARE, Oxfam và World Vision
Tác giả/Nguồn: Oxfam, CARE, World Vision

Tập huấn kỹ năng vận động chính sách trong khuôn khổ dự án DIPECHO "Sáng kiến mạng lưới vận động chính sách Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng tại Việt Nam"

Kiểu ấn phẩm: Tập huấn kỹ năng vận động chính sách trong khuôn khổ dự án DIPECHO "Sáng kiến mạng lưới vận động chính sách Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng tại Việt Nam"
Tác giả/Nguồn: Trung tâm phòng chống thiên tai châu Á (ADPC)

Các bài học kinh nghiệm và điển hình về quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng ở vùng cao Việt Nam

Kiểu ấn phẩm: Các bài học kinh nghiệm và điển hình về quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng ở vùng cao Việt Nam
Tác giả/Nguồn: JANI

Hướng dẫn tổ chức thực hiện đề án "Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý thiên tai dựa vào cộng đồng"

Kiểu ấn phẩm: Hướng dẫn tổ chức thực hiện đề án "Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý thiên tai dựa vào cộng đồng"
Tác giả/Nguồn: