Đường dây nóng cứu hộ, cứu nạn: 0437.333.664 - 0437.349.821 - 069.696.348 - Fax:0437.333.845

Du thao Bao cao De xuat chu truong dau tu Du an Quỹ Khí hậu Xanh - GCF

Kiểu ấn phẩm: Du thao Bao cao De xuat chu truong dau tu Du an Quỹ Khí hậu Xanh - GCF
Tác giả/Nguồn:

Đề xuất Dự án GCF

Kiểu ấn phẩm: Đề xuất Dự án GCF
Tác giả/Nguồn: UNDP-DNDPC

Báo cáo Đánh giá toàn cầu về giảm nhẹ rủi ro thảm họa 2015

Kiểu ấn phẩm: Báo cáo Đánh giá toàn cầu về giảm nhẹ rủi ro thảm họa 2015
Tác giả/Nguồn: UNISDR 2015

Khung Hành động Sendai 2015 ( Bản dịch Tiếng Việt đã hiệu đính)

Kiểu ấn phẩm: Khung Hành động Sendai 2015 ( Bản dịch Tiếng Việt đã hiệu đính)
Tác giả/Nguồn: www.wcdrr.org (Bản gốc tiếng Anh). Bản dịch Tiếng Việt do Trung tâm PT, GNTT cung cấp.

Bài phát biểu của Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan tại Hội nghị Sendai 2015

Kiểu ấn phẩm: Bài phát biểu của Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan tại Hội nghị Sendai 2015
Tác giả/Nguồn: Lê Quang Tuấn (Trích từ tài liệu chuẩn bị Hội nghị của Đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị Sendai 2015)

Những thông tin cơ bản về Hội nghị Sendai 2015

Kiểu ấn phẩm: Những thông tin cơ bản về Hội nghị Sendai 2015
Tác giả/Nguồn: Lê Quang Tuấn (Trích và bổ sung từ tài liệu chuẩn bị Hội nghị của Đoàn Việt Nam tham dự HN Sendai

Báo cáo đặc biệt của Việt Nam về Quản lý rủi ro thiên tai và các hiện tượng cực đoan nhằm thúc đẩy thích ứng với biến đổi khí hậu

Kiểu ấn phẩm: Báo cáo đặc biệt của Việt Nam về Quản lý rủi ro thiên tai và các hiện tượng cực đoan nhằm thúc đẩy thích ứng với biến đổi khí hậu
Tác giả/Nguồn: Viện Khoa học Khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu - UNDP

Hiệp định ASEAN về Quản lý thảm họa và Ứng phó khẩn cấp (AADMER)

Kiểu ấn phẩm: Hiệp định ASEAN về Quản lý thảm họa và Ứng phó khẩn cấp (AADMER)
Tác giả/Nguồn: Ban thư ký ASEAN

SASOP SỔ TAY THỦ TỤC TÁC NGHIỆP CHUẨN VỀ BỐ TRÍ DỰ PHÒNG VÀ ĐIỀU PHỐI HOẠT ĐỘNG ỨNG PHÓ KHẨN CẤP VÀ CỨU TRỢ THẢM HỌA Ở CẤP KHU VỰC

Kiểu ấn phẩm: SASOP SỔ TAY THỦ TỤC TÁC NGHIỆP CHUẨN VỀ BỐ TRÍ DỰ PHÒNG VÀ ĐIỀU PHỐI HOẠT ĐỘNG ỨNG PHÓ KHẨN CẤP VÀ CỨU TRỢ THẢM HỌA Ở CẤP KHU VỰC
Tác giả/Nguồn: Ban thư ký ASEAN